Regulamin

 • Przedmiotem usługi jest przygotowanie i zakup produktów w sklepach IKEA TARGÓWEK i JANKI w Warszawie.
 • Usługa w/w jest przeprowadzona przez firmę TRANSPORT Grzegorz Karpowicz NIP 545-153-45-51 poprzez stronę www.ikeja.pl adres mail: zakupy@ikeja.pl oraz stronę Facebook https://www.facebook.com/ikejapl/
 • Cena usługi ustalana jest przez TRANSPORT Grzegorz Karpowicz przed realizacją zakupów – o czym Zamawiający informowany jest osobiście, telefonicznie lub mailowo.
 • Opłata za zakupy może być wykonana:
 1. przelewem na dane: TRANSPORT Grzegorz Karpowicz, UL. Wierzbowa 25/37, 15-743 Białystok, PEKAO SA 20 1240 1154 1111 0010 7304 0825 (potwierdzenie zapłaty na koncie Zamawiającego)
  – w tym przypadku Zamawiający otrzyma przy dostawie zamówienia druk potwierdzenia wpłaty zaliczki na poczet zakupów- do podpisu
 2. gotówką przy dostawie
 • Opłata za transport jest zawsze płatna przy dostawie
 • Częstotliwość wyjazdów i związanych z tym dostaw ustala TRANSPORT Grzegorz Karpowicz.
 • Firma TRANSPORT Grzegorz Karpowicz wystawi fakturę VAT za swoją usługę – zgodnie z życzeniem Zamawiającego.
 • Zamówione zakupy dowożone są na wskazany adres przez Zamawiającego.
 • Wyznaczone opłaty za transport nie zawierają usługi wniesienia. Usługę tę należy zgłosić podczas składania zamówienia, w przeciwnym razie nie wnosimy zakupów ze względu na ograniczenia czasowe.
 • Opłaty za transport podane w Cenniku są ramowe, co oznacza indywidualne podejście do każdego zamówienia. Cena ta może też ulec zmianie przy dużych wagowo i gabarytowo zamówieniach.
 • W przypadku braku zamówionych towarów w w/w sklepach Ikea podczas zakupów, strony (Zamawiający i TRANSPORT Grzegorz Karpowicz), ustalają albo zwrot gotówki albo oczekiwanie na zakup w późniejszym terminie.
 • Możliwe jest pobranie faktury za zakupy w IKEA- prosimy wtedy o podanie danych.
 • Możliwe jest dokonanie zwrotu towaru za ustaloną opłatą.
 • Możliwe jest wykorzystanie środków z Karty Refundacyjnej (wydanej przez IKEA) należącej do Zamawiającego do zrealizowania zakupów.
 • Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia zamówienia i jego opłaty wg ustaleń, a TRANSPORT Grzegorz Karpowicz, do dostarczenia zamówienia na wskazany adres przez zamawiającego wg ustaleń.
 • W przypadku gdy złożone zamówienie zostanie kupione i dowiezione, a Zamawiający zrezygnuje z jego przyjęcia- pobrana zostanie połowa wartości opłaty za transport od Zamawiającego.